Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност

Южна Африка

Южна Африка има население над 49 милиона души и 3 мобилни оператора - Vodacom (54%), MTN (34%) и Cell-C (12%). Над 90% от населението на Южна Африка използва мобилни услуги. Mobio.bg предлага SMS номера за всички южноафрикански мобилни оператори.


Mobio.bg предлага SMS номер на тарифа 10ZAR с включен ДДС 14%.


Финансовите условия за услуги с добавена стойност за Южна Африка са следните:SMS номера с добавена стойност

Тарифа Тарифа (без ДДС) Изплащане
10ZAR 8.77ZAR 4.39ZAR 50%

номерът е достъпен за абонати на Vodacom, MTN, Cell-C.Допълнителни условия

Печалбите от услуги с добавена стойност за Южна Африка се изплащат до 60 дни след края на месеца, за който става разплащането.

Към услугите предлагани в Южна Африка има следните ограничения:

  • забранено е предлагането на съдържание за мобилни телефони (лога, картинкии, мелодии, игри;
  • забранено е предлагането на услуги за възрастни;
  • забранено е организирането на хазартни игри;
  • забранено е организирането на дарителски кампании;