Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност

Работа с физически лица

Ако нямате регистрана фирма и желаете да използвате SMS разплащане за Вашия сайт, Mobio.bg може да Ви предложи да работи с Вас като физическо лице. Натрупаните от SMS разплащания суми ще получите според условията Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за здравно осигуряване и Кодекса за социално осигуряване. При изплащането на сумите ще получите Сметка за изплатени суми и Служебна бележка, в които ще бъдат отбелязани направените удръжки и заплатените от МОБИО ЕООД социални, здравни осигуровки и Данък общ доход.

Последно от блога