Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване и изпращане до Администратора следната форма:

gdpr-mobio-consent-withdraw.pdf

Попълнената форма изпратете на email адрес info@mobio.bg. Можете да заявите Вашето желание и в свободен текст, изпратен на email адрес info@mobio.bg.

PDF формата може да отворите и попълните като използвате безплатната програма Adobe Acrobad Reader.