Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност

Списък с обработващите лични данни

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни. Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Колокейшън и хостинг услугиНЕТЕРА ЕООД, 1784 София, ж.к. Младост 1 Бул. "А. Сахаров" 20 A, етаж 2, +359 2 975 16 16
Колокейшън и хостинг услугиGoogle Ireland Limited Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland
Техническа свързаност мобилни мрежиЛИНК Мобилити ЕАД, гр. София 1463 район р-н Триадица пл. "България" No 1, бл. Административната сграда на НДК – Проно, ет. 7
Техническа свързаност мобилни мрежиFortumo OÜ (private limited company), registry code 11378397, registered address Ülikooli 6A, 51003 Tartu