Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност

Искане за коригиране на данни

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или като попълните и изпратите до Администратора следната форма:

gdpr-mobio-edit-request.pdf

Попълнената форма изпратете на email адрес info@mobio.bg. Можете да заявите Вашето желание и в свободен текст, изпратен на email адрес info@mobio.bg.

PDF формата може да отворите и попълните като използвате безплатната програма Adobe Acrobad Reader.