Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност

Искане за преносимост на лични данни

Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, като попълните и изпратите до Администратора следната форма:

gdpr-mobio-transfer-request.pdf

Попълнената форма изпратете на email адрес info@mobio.bg. Можете да заявите Вашето желание и в свободен текст, изпратен на email адрес info@mobio.bg.

PDF формата може да отворите и попълните като използвате безплатната програма Adobe Acrobad Reader.