Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност

Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен

Ако желаете всички или част от Вашите лични данни да бъдат изтрити, Вие можете по всяко време да заявите това чрез попълване и изпращане до Администратора следната форма:

gdpr-mobio-forget-request.pdf

Попълнената форма изпратете на email адрес info@mobio.bg. Можете да заявите Вашето желание и в свободен текст, изпратен на email адрес info@mobio.bg.

PDF формата може да отворите и попълните като използвате безплатната програма Adobe Acrobad Reader.