Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност

Австрия

Австрия има население над 8 милиона души и 4 мобилни оператора - A1 (42%), T-Mobile (31%), Orange (21%) и 3 (6%). Mobio.bg предлага SMS номера за всички австрийски мобилни оператори.


Mobio.bg предлага SMS номера на тарифа от 3€ с включен ДДС 20%. 1€ ≈ 1.95лв.


Финансовите условия за услуги с добавена стойност за Австрия са следните:SMS номера с добавена стойност

Тарифа Тарифа (без ДДС) Изплащане
3€ 2.50€ 1.38€ 55%

номерата са достъпни за абонати на A1, T-Mobile, Orange и 3Допълнителни условия

Печалбите от услуги с добавена стойност за Австрия се изплащат до 60 дни след края на месеца, за който става разплащането.

Към услугите предлагани на австрийския пазар има следните ограничения:

  • забранено е предлагането на съдържание за мобилни телефони (лога, картинкии, мелодии, игри;
  • забранено е организирането на хазартни игри;
  • забранено е организирането на дарителски кампании;
  • забранено е организирането на услуги за възрастни;