Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност

Испания

Испания има население над 46 милиона души и 4 мобилни оператора - Movistar (45%), Vodafone (32%), Orange (21%) и Yoigo (2%). Mobio.bg предлага SMS номера за всички испански мобилни оператори.


Mobio.bg предлага SMS номер на тарифа 1.20€ без включен ДДС 18%.


Финансовите условия за услуги с добавена стойност за Испания са следните:SMS номера с добавена стойност

Тарифа Тарифа (без ДДС) Изплащане
1.45€ 1.20€ 0.65€ 54%
3.63€ 3.00€ 1.65€ 55%
5.2€ 4.30€ 2.37€ 55%
7.26€ 6.00€ 3.36€ 56%

номерът е достъпен за абонати на Movistar, Vodafone, Orange и YoigoДопълнителни условия

Печалбите от услуги с добавена стойност за Испания се изплащат до 90 дни след края на месеца, за който става разплащането.

Към услугите предлагани на испанския пазар има следните ограничения:

  • забранено е предлагането на съдържание за мобилни телефони (лога, картинкии, мелодии, игри;
  • забранено е предлагането на услуги за възрастни;
  • забранено е организирането на хазартни игри;
  • забранено е организирането на дарителски кампании;