Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност

Латвия

Латвия има население над 2.2 милиона души и 3 мобилни оператора - Tele2 (53%), LMT (45%) и Bite (2%). Mobio.bg предлага SMS номера за всички латвийски мобилни оператори.


Mobio.bg предлага SMS номера на тарифи от 0.36Ls, 0.99Ls и 2.59Ls с включен ДДС 22%. 1Ls ≈ 2.76лв.


Финансовите условия за услуги с добавена стойност за Латвия са следните:SMS номера с добавена стойност

Тарифа Тарифа (без ДДС) Изплащане
0.37Ls 0.30Ls 0.15Ls 50%
0.99Ls 0.81Ls 0.41Ls 50%
2.59Ls 2.12Ls 1.06Ls 50%

номерата са достъпни за абонати на Tele2, LMT и Bite.Допълнителни условия

Печалбите от услуги с добавена стойност за Латвия се изплащат до 60 дни след края на месеца, за който става разплащането.

Към услугите предлагани на латвийския пазар има следните ограничения:

  • забранено е организирането на хазартни игри;
  • забранено е организирането на дарителски кампании;
  • забранено е предлагането на услуги за възрастни;