Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност

Португалия

Португалия има население над 11 милиона души и 3 мобилни оператора - TMN (45%), Vodafone (35%) и Optimus (19%). Mobio.bg предлага SMS номера за всички португалски мобилни оператори.


Mobio.bg предлага SMS номера на тарифи от 1€, 2€ и 4€ с включен ДДС 23%. 1€ ≈ 1.95лв.


Финансовите условия за услуги с добавена стойност за Португалия са следните:SMS номера с добавена стойност

Тарифа Тарифа (без ДДС) Изплащане
1€ 0.81€ 0.24€ 30%
2.09€ 1.70€ 0.68€ 40%
4€ 3.25€ 1.30€ 40%

номерата са достъпни за абонати на TMN, Vodafone и Optimus.Допълнителни условия

Печалбите от услуги с добавена стойност за Португалия се изплащат до 60 дни след края на месеца, за който става разплащането.

Към услугите предлагани на португалския пазар има следните ограничения:

  • забранено е предлагането на услуги за възрастни;
  • забранено е организирането на хазартни игри;
  • забранено е организирането на дарителски кампании;