Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност

Германия

Германия има население над 82 милиона души и над 79 милиона мобилни абонати (96% от населението). В Германия оперират 4 основни мобилни оператора. Mobio.bg предлага кратки SMS номера с добавена стойност за всички германски мобилни оператори.


Mobio.bg предлага кратки SMS номера на тарифи 0.99€, 1.99€ и 4.99€ с включен ДДС от 19%.


Финансовите условия за услуги с добавена стойност за Германия са следните:


SMS номера с добавена стойност

Тарифа Тарифа (без ДДС) Изплащане
0.99€ 0.83€ 0.42€ 50%
1.99€ 1.67€ 0.84€ 50%
4.99€ 4.19€ 2.10€ 50%
Допълнителни условия

Печалбите от услуги с добавена стойност за Германия се изплащат до 90 дни след края на месеца, за който става разплащането.

Към услугите предлагани на германския пазар има следните ограничения:

  • забранено е организирането на хазартни игри;
  • забранено е организирането на дарителски кампании;