Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност

Румъния

Румъния има население над 21 милиона души и 4 мобилни оператора - Orange (41%), Vodafone (39%), Cosmote (18%) и Zapp (2%). Mobio.bg предлага SMS номера за всички румънски мобилни оператори.


Mobio.bg предлага SMS номера на тарифи от 1.00€ до 10.00€ без включен ДДС 24%. SMS номерата на тарифи 1.00€, 2.00€ и 3.00€ са достъпни за всички мобилни оператори.


Допълнително Mobio предлага SMS номера, специално предназначени за микроразплащания на тарифи 3.00€, 5.00€, 6.00€, 9.00€ и 10.00€. Тези номера са достъпни за абонати на Orange и Vodafone (общо 80% пазарен дял). При SMS номерата за микроразплащания се удръжа твърда такса от 1.40€, като по този начин за номера на тарифа 10€ се достига изплащане от 86% (8.60€) !


Финансовите условия за услуги с добавена стойност за Румъния са следните:SMS номера с добавена стойност

Тарифа Тарифа (без ДДС) Изплащане
1.19€ 1.00€ 0.40€ 40%
2.38€ 2.00€ 0.80€ 40%
3.57€ 3.00€ 1.20€ 40%

номерата са достъпни за абонати на Orange, Vodafone, Cosmote и ZappSMS номера за микроразплащания

Тарифа Тарифа (без ДДС) Изплащане
3.57€ 3.00€ 1.59€ 53%
5.95€ 5.00€ 3.60€ 72%
7.14€ 6.00€ 4.62€ 77%
10.71€ 9.00€ 7.56€ 84%
11.9€ 10.00€ 8.60€ 86%

номерата са достъпни за абонати на Orange и VodafoneДопълнителни условия

Печалбите от услуги с добавена стойност за Румъния се изплащат до 60 дни след края на месеца, за който става разплащането.

Към услугите предлагани на румънския пазар има следните ограничения:

  • забранено е предлагането на съдържание за мобилни телефони (лога, картинкии, мелодии, игри;
  • забранено е предлагането на каквото и да е еротично съдържание или услуги за възрастни;
  • забранено е организирането на хазартни игри;
  • забранено е организирането на дарителски кампании;
  • номерата за микроразплащания са достъпни за услуги с висок месечен трафик;
  • възможни са ограничения за типа на услугите, които използват номерата за микроразплащания;