Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност

Литва

Литва има население над 3.5 милиона души и 3 мобилни оператора - Omnitel (38%), Tele2 (36%) и Bite (26%). Mobio.bg предлага SMS номера за всички латвийски мобилни оператори.


Mobio.bg предлага SMS номера на тарифи от 2Lt, 5Lt и 10Lt с включен ДДС 21%. 1Lt ≈ 0.57лв.


Финансовите условия за услуги с добавена стойност за Литва са следните:SMS номера с добавена стойност

Тарифа Тарифа (без ДДС) Изплащане
2Lt 1.65Lt 0.82Lt 50%
5Lt 4.13Lt 2.07Lt 50%
10Lt 8.27Lt 4.13Lt 50%

номерата са достъпни за абонати на Omnitel, Tele и Bite.Допълнителни условия

Печалбите от услуги с добавена стойност за Литва се изплащат до 60 дни след края на месеца, за който става разплащането.

Към услугите предлагани на латвийския пазар има следните ограничения:

  • забранено е организирането на хазартни игри;
  • забранено е организирането на дарителски кампании;
  • забранено е предлагането на услуги за възрастни;