Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност

Словения

Словения има население от над 2 милиона души и 3 мобилни оператора - Mobitel (72%), Si.mobil (20%) и Tušmobil (8%). Mobio.bg предлага SMS номера за всички словенски мобилни оператори.


Mobio.bg предлага SMS номера на тарифи от 0.49€, 0.99€ и 1.99€ с включен ДДС 20%. 1€ = 1.95583лв.


Финансовите условия за услуги с добавена стойност за Словения са следните:SMS номера с добавена стойност

Тарифа Тарифа (без ДДС) Изплащане
0.5€ 0.41€ 0.13€ 32%
1.01€ 0.83€ 0.29€ 35%
2.03€ 1.66€ 0.61€ 37%

номерата са достъпни за абонати на Mobitel, Si.mobil и TušmobilДопълнителни условия

Печалбите от услуги с добавена стойност за Словения се изплащат до 60 дни след края на месеца, за който става разплащането.

Към услугите предлагани има следните ограничения:

  • забранено е организирането на хазартни игри;
  • забранено е организирането на дарителски кампании;